DemoDay ger första årets gymnasieelever en försmak av högre utbildning inom teknik. I ett unikt evenemangskoncept i Finland får eleverna möjlighet att under en dag bekanta sig med Åbo yrkeshögskolas, Åbo Universitets, Åbo Akademis och Yrkeshögskolan Novias olika laboratorie- och forskningsanläggningar inom teknikområdet i form av demoverkstäder. Syftet är att inspirera gymnasieelever att studera teknik, naturvetenskap och hälsa.

På listan över demos att välja mellan fanns till exempel en interaktiv fysikshow vid Åbo Akademi, en rundtur i Åbo universitets KITSAT-minisatelliter, testning av Yrkeshögskolan Novias fartygssimulatorer och en rundtur i Åbo yrkeshögskolas hälsotekniklaboratorium.

År 2023 erbjöds deltagarna i DemoDay mer än 60 olika demos, av vilka de kunde välja två.

DemoDay startade i mindre skala 2022, och 2023 hade det redan lockat cirka 1 200 gymnasieelever från Åbo, Pargas och Reso. Nästa DemoDay kommer att äga rum den 8 februari 2024. Universiteten i Tech Campus nätverk organiserar DemoDay-evenemanget i samarbete med STEAM Turku.