Teknologiakampus Turun tutkimusstrategia perustuu korkeakoulujen tutkimuksen painopisteisiin ja vahvuuksiin yhdistettynä alueen muihin määriteltyihin painopisteisiin. Lisäksi strategiassa huomioidaan Turun alueen yritysten osaamisalueet ja -tarpeet.

Yliopistojen temaattiset tutkimuskokonaisuudet

Turun yliopisto

 • Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys (Biodiversity and sustainability)
 • Tulevaisuuden teknologiat ja digitaalinen maailma (Future technologies and digital society)
 • Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos (Cultural memory and social change)
 • Lapset, nuoret ja oppiminen (Children, young people and learning)
 • Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys (Health, diagnostics and drug development)
 • Meri ja merenkulku (Sea and maritime studies)

Åbo Akademi

 • Terveyteen liittyvät ratkaisut (Solutions for Health) – yhteistyössä Turun yliopiston kanssa
 • Kestävän tulevaisuuden teknologiat (Technologies for a Sustainable Future) – yhteistyössä Turun yliopiston kanssa
 • Meri ja merenkulku (The Sea) – yhteistyössä Turun yliopiston kanssa
 • Vähemmistötutkimus (Minority Research)

Ammattikorkeakoulujen tekniikan osaamiskärjet

Turun ammattikorkeakoulu

 • Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (Production technologies of the future )
 • Kasvua kiertotaloudesta (Growth from circular economy )
 • Myynti (Sales)
 • Älykkäät toimintaympäristöt (Smart operating environments )

Yrkeshögskolan Novia

 • Merenkulun simulointi (Maritime Simulation)

Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopistealueet maakuntaohjelmassa (2018-2021)

 • Sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio
 • Innovatiiviset ruokaketjut
 • Lääke- ja terveysteknologia