Turussa voi opiskella tekniikan koulutuksissa neljässä korkeakoulussa. Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan ja merenkulun osaajia, joiden kysyntä on suurta ja työllisyystilanne hyvä.

Teknologiakampuksen tavoitteena on luoda Turkuun vahva ja laaja-alainen tekniikan osaamiskeskittymä.

Opiskelijoille tarjotaan:

  • vahva tekniikan korkeakoulutuksen kokonaisuus ja selkeät tutkinto-ohjelmat
  • selkeät ja joustavat koulutuspolut insinööristä (AMK) diplomi-insinööriksi
  • yhteinen tekniikan koulutusstrategia ja täydentävät tekniikan koulutusprofiilit eri korkeakouluissa
  • elävät ja monipuoliset työelämäyhteydet kaikissa koulutuksissa
  • yritysten tarpeisiin vastaava täydennyskoulutus

Tekniikan alan koulutusvastuut

Turun korkeakouluissa annetaan tekniikan alan korkeakoulutusta varsin laajasti. Ammattikorkeakoulujen tekniikan alan koulutusvastuualoista lähes kaikki löytyvät Turun ammattikorkeakoulusta, joka on yksi maan suurimmista tekniikan kouluttajista. Tätä täydentää Yrkeshögskolan Novia, joka on tekniikan alalla erikoistunut meritekniikan ja merenkulun koulutukseen. Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa on tällä hetkellä tarjolla yhteensä viiden tekniikan alan koulutusvastuun alaista korkeakoulutusta.