Studentmentorer söks för vetenskapstävling

Teknologikampus Åbo söker högskolestuderande som mentorer för Beyond 2030 Challenge- vetenskapstävling för gymnasieelever och yrkesstuderande.

 • Beyond 2030 Challenge en tävling riktat till alla elever i gymnasier och yrkesskolor i Sydvästra Finland för att dyka in i vetenskapens och teknologins värld.
 • En mentorskapsavgift på 150 euro kommer att betalas.
Beyond 2030 logo

Beyond 2030 Challenge

Beyond 2030 Challenge en tävling riktat till alla elever i gymnasier och yrkesskolor i Sydvästra Finland för att dyka in i vetenskapens och teknologins värld.

Det ambitiösa målet med tävlingen är att hitta kreativa lösningar som kan rädda planeten och människan.

Läs mer om vetenskapstävling

Läs mer

Mentorskap

Alla studenter inom teknik och naturvetenskaper vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Novia kan ansöka om att bli en mentor. Totalt 20-30 mentorer kommer att väljas beroende på antalet lag i finalen.

Mentorer väljs på basis av lämplig studiebakgrund och registreringsorder. Om antalet sökande överstiger antalet tävlingslag, kommer valet att göras på grund av intervjuer utöver lämplig studiebakgrund.

Tävlingslagets arbetsspråk kan vara finska, svenska eller engelska.

Mentorer är skyldiga att förbinda sig att sparra, stöda och hjälpa sitt eget projektteam under hela tävlingen. Mentorer måste delta i ett separat gemensamt kick-off-evenemang och träffa sitt lag minst två gånger under den första projektperioden (15.12.2022-09.01.2023) och två gånger under den andra projektperioden (20.02.-14.4.2023).

De som blir valda till mentorer kommer att få en inbjudan till kick-off-evenemanget, där också mer detaljerade instruktioner om mentorns roll kommer att delas ut.

Registrera dig som mentor senast 18.11.2022 kl. 12.00

Registrera

 Varför ansöka?

 • Du kommer att delta i den första gemensamma vetenskapstävlingen mellan den offentliga förvaltningen, utbildningssektorn och privata företag i Finland.
 • Du kommer att kunna uppmuntra unga att hitta en studieplats inom naturvetenskaper och teknik.
 • Du kommer att dela din egen kunskap och fungera som en förebild för elever i gymnasier och yrkesskolor och inspirera dem att fortsätta sina studier inom områdena teknik och vetenskap.
 • Du får en inspirerande upplevelse av intensiv innovation och arbetsprojektledning inom teknikområdet.
 • Om ditt projektlag klarar sig bra kommer du också att få njuta av en fantastisk tävlingsupplevelse med sina festliga finaler tillsammans med ditt team.
 • Registrera dig som mentor senast 18.11.2022, kl. 12.00.
 • Alla sökande kommer att kontaktas så snart som möjligt
 • Ett kick-off-evenemang för mentorer kommer att ordnas den 09.12.2022.
 • Den första projektfasen kommer att löpa från 15.12.2022-09.01.2023 och den andra projektperioden 20.02.-14.4.2023.

Ytterligare information

Teknologikampus Åbo
Utbildningschef Sari Stenvall-Virtanen
tel. 040 501 3757
email: sari.stenvall-virtanen@utu.fi