Teknologiakampus Turku käynnisti vuoden 2023 alussa TKI-palvelun (2023–2027), jonka tavoitteena on lisätä Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian osaamisen hyödyntämistä etenkin alueen pk-yrityksissä. Palvelu markkinoi korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista (TKI) alueen yrityksille sekä toimii yhteydenottokanavana korkeakouluyhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille. Turun kaupungin rahoittaman palvelun avulla yritysten on mahdollista helposti löytää sopivimmat yhteistyökumppanit korkeakouluista.

TKI-seteli pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteishankkeisiin – haku käynnissä!

TKI-palvelun kautta yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää 5000 euron arvoinen TKI-seteli, joita jaetaan vuoteen 2027 saakka 100 000 euron edestä vuosittain. Seteliä voi hyödyntää yrityksen ja korkeakoulun yhteisen hankkeen kustannuksiin siten, että avustus on enintään 50 prosenttia hankkeen arvosta.

Vaikka palvelua koordinoi Teknologiakampus Turku, seteliin ovat oikeutettuja pk-yritykset toimialasta ja sijainnista riippumatta.

Seteliä voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tutkimus- ja selvityshankkeet (esimerkiksi tuotekehitykseen, validointiin tai markkinointiin liittyen)
 • Analyysi- ja mittauspalvelut (korkeakoulujen monipuolisen infrastruktuurin hyödyntäminen)
 • Hankehakemusten valmistelu (korkeakoulujen asiantuntemus avuksi yrityksen rahoitushauissa)
 • Opinnäytetyöt (tilaustyönä korkeakoululta)

TKI-seteliin liittyen sovelletaan lisäksi seuraavia ehtoja:

 • Yrityksen tulee olla kooltaan pk-yritys (liikevaihto enintään 50 miljoonaa euro per vuosi, henkilöstöä enintään 250). Myös mikroyritykset ovat oikeutettuja TKI-seteliin.
 • Yritys voi sijaita missä päin Suomea tahansa
 • Yhteistyöhanke tulee toteuttaa jonkun/joidenkin seuraavista korkeakouluista kanssa: Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia.
 • Setelin arvo on enintään 5000 euroa per hanke (rajoitus: yksi seteli per yritys per vuosi)
 • Setelin rahoitusosuus hankkeesta on enintään 50 prosenttia
 • Mikäli hankkeessa on mukana kaksi tai useampia yrityksiä, hankkeelle voidaan myöntää ”bonusseteli” (yritysten vähintään 50 prosentin omarahoitusosuus voimassa)
 • Seteli on de minimis -tukea, yritys vastaa saadun tuen raportoinnista
 • Seteli maksetaan aina korkeakoululle, eli se soveltuu vain hankkeisiin, joissa yritys ostaa palvelun korkeakoululta
 • Setelillä rahoitetaan ensisijaisesti uusia avauksia yritysten ja korkeakoulujen välillä

Käynnissä on jatkuva haku, ja seuraavaksi käsitellään 29.02.2024 mennessä saapuneet hakemukset. Tällä kyseisellä kierroksella jaetaan enintään kymmenen 5000 euron arvoista seteliä. Avustusten myöntö tapahtuu maaliskuun 2024 aikana.

Hae TKI-seteliä täyttämällä oheinen hakulomake.

(Aakkosjärjestyksessä yrityksen nimen mukaan)

 

 • InteRitus Holding Oy Ltd (IRH VET Oy) & Turun ammattikorkeakoulu, 5 000 euroa hankkeelle ”Start-up:sta Suomen markkinoille”

 

 • Labmaster Oy & Turun ammattikorkeakoulu, 5 000 euroa hankkeelle ”Eläinlääketieteellisen diagnostiikan asiakashankintaprojekti”

 

 • Turkka Lastunen Consulting Oy Ltd & Turun ammattikorkeakoulu, 5 000 euroa hankkeelle ”Perinteisesti toimivien maa- ja metsäkoneiden toimintaympäristön laajentaminen konenäön yms. uusien teknologioiden avulla kestävän kehityksen aplikaatioihin”

 

Päivitetty 23.1.2024

 

 

(Aakkosjärjestyksessä yrityksen nimen mukaan)

 

 • Ai2Ai Oy & Turun yliopisto, 5 000 euroa hankkeelle ”HEAL tutkimusprojekti: Pelillinen interventio ja älykäs teknologia alakouluikäisten lasten terveyden tasa-arvon tukena”

 

 • Aurlide Oy & Turun yliopisto, 5 000 euroa hankkeelle ”Molecular discovery for promising drug discovery target”

 

 • Care4living Oy & Turun yliopisto ja Åbo Akademi, 3 000 euroa hankkeelle ”Characterization and of pharmaceutically important compounds”

 

 • DelSiTech Oy & Turun yliopisto, 3 100 euroa hankkeelle ”Development of Microbiological Testing Methods for DelSiTech™ Silica-based Drug Delivery Products”

 

 • ED Design Oy & Turun ammattikorkeakoulu, 2 852 euroa hankkeelle ”Markkinointisuunnitelma, sosiaalisen median markkinointi ja asiakashankintaprojekti”

 

 • Finnish Global Education Solutions Oy & Turun yliopisto, 5 000 euroa hankkeelle ”Reading Bridge: Filling Learning Gaps”

 

 • Medicortex Finland Oyj & Turun yliopisto, 5 000 euroa hankkeelle ”Pulssitettujen mikroaaltojen elinvaikutukset”

 

 • Misvik Biology Oy & Turun yliopisto, 4 340 euroa hankkeelle ”Proteomiikka-pohjaiset tutkimusmenetelmät osana lääkekehityksen targetti-identifikaatiota”

 

 • Preloved Coffee Oy Ltd. & Turun ammattikorkeakoulu, 5 000 euroa hankkeelle ”Preloved Coffee valorisation of spent coffee grounds”

 

 • Uniogen Oy & Turun ammattikorkeakoulu, 5 000 euroa hankkeelle ”Proteiinikonjugoitujen Upcon nanopartikkeleiden stabilointi kylmäkuivauksella”

 

 • UWIS Oy & Turun ammattikorkeakoulu, 1 178 euroa hankkeelle ”Markkinointisuunnitelma valitulle kohderyhmälle”

 

 

TKI-palveluun ja TKI-setelin hakuun liittyen, olethan yhteydessä meihin:

Marko Kelahaara
Asiakkuuspäällikkö
+358 44 715 0291
marko.kelahaara@businessturku.fi

Mikko Helle
Tutkimuspäällikkö
+358 40 548 4588
mikko.helle@abo.fi

TKI-palveluhankkeen 2023–2027 toteuttavat Teknologiakampus Turun korkeakoulut ja Business Turku, ja hankkeen rahoittaa Turun kaupunki.