Turulla on kaikki edellytykset nousta suomalaisten teknologiakaupunkien terävimpään kärkeen

Teknologiakampus Turku järjesti ensimmäistä kertaa teknisten alojen opettajille ja tutkijoille suunnatun Tech Campus Dayn. Logomoon kokoontui noin 80 tekniikan alan asiantuntijaa jakamaan ajatuksiaan turkulaisten korkeakoulujen välisen yhteistyön sujuvoittamiseksi.

Idea tekniikan alojen tekijöiden yhteiselle päivälle syntyi konkreettisesta tarpeesta, kertoo Teknologiakampuksen koordinaattori Anu Pellinen.

– Tech Campus Dayn ohjelma on tarkoituksella suunniteltu työpajatäytteiseksi. Teemoitetuissa keskusteluissa asiantuntijat pääsevät vaihtamaan kuulumisia, kertomaan ajankohtaisista tutkimusprojekteista ja tutustumaan uusiin kollegoihin, innostaa Pellinen.

Teknologiakampuksen johtaja Mika Hannula korosti päivän avaussanoissaan yhteistyön merkitystä.
–Yhdessä tekemistä ja organisaatiorajat ylittävää ajattelutapaa ei voi painottaa liikaa, Hannula muistutti yleisöä.

– Turulla on kaikki edellytykset nousta suomalaisten teknologiakaupunkien terävimpään kärkeen. Meillä täytyy vain olla yhteinen visio ja motivaatio tavoitteen saavuttamiseksi.

Kommunikaatiota, kommunikaatiota ja Troijan hevosia 

Neljä korkeakoulua hallinnoi mittavaa osaamis- ja laitepääomaa. –Meidän pitää olla tietoisia toistemme laitteista ja osaamisesta. Ei ole järkevää ostaa laitetta tai ryhtyä kehittämään osaamista, joka on jo olemassa naapurissa, kuvaili Teknologiakampuksen tutkimuspäällikkö Mikko Helle.

Teknologiakampuksen yksi tärkeä tehtävä onkin toimia välittäjäaineksena, viestinviejänä, sekä korkeakoulujen että yritysten välillä.

–Uusimpien haastattelututkimusten mukaan yritykset käyttävät melko vähän korkeakoulujen TKI-osaamista. Vain 17 prosenttia pk-yrityksistä tekee korkeakouluyhteistyötä, Helle mainitsi.

Turun kaupungilta saatu viisivuotinen rahoitus korjaa ongelmaa, ja Turun TKI-palvelu starttaa tammikuussa 2023.

–Kommunikaatiota, kommunikaatiota ja kommunikaatiota, Mikko Helle painotti. – Sillä, että kommunikoimme aktiivisesti toistemme kanssa, on suora jatkumo onnistuneisiin rahoitushakemuksiin.

Korkeakoulujen tulisikin tunnistaa ja jakaa yhteiset tutkimukselliset kärkiteemat. Niiden avulla onnistutaan ujuttamaan myös muita aihealueita rahoittajien tietoisuuteen. Mielikuva tutkimuksellisista Troijan hevosista hauskuutti kuulijoita, mutta sai heiltä myös aidosti hyväksyvän tuen.

Yhteistä koulutus- ja tutkimusstrategiaa on hyvä lähteä työstämään, kun visio on kirkastettu yhdessä.

Turun kaupunki panostaa kunnianhimoiseen hankkeeseen, joka yhdistää alueen pk-yrityksiä ja korkeakouluja käytännönläheisesti ja vaikuttavasti. Miljoonarahoituksen saaneella palvelukonseptilla sujuvoitetaan varsinaissuomalaisten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää uusinta tieteellistä tutkimusta ja alueen merkittävää tekniikan alan osaamista ja infrastruktuuria.

Lue artikkeli