SME, ansök om en FoUI-sedel för universitetssamarbete

För att underlätta samarbetet mellan universiteten i Åbo och små och medelstora företag i regionen har Teknologikampus Åbo inrättat en tjänst för forskning, utveckling och innovation (FoUI), som nu har öppnat en ansökningsomgång för företag som vill ansöka om FoUI-kuponger till ett värde av 5 000 euro, till exempel för gemensamma forskningsprojekt och analystjänster. Syftet … Continued

I framkanten för smart sjöfart

Åboregionen utvecklar smarta teknologiska lösningar för sjöfartens globala utmaningar. Nyckeln till framgång ligger i det starka samarbetet. Hur kan man göra sjöfarten, vattenlederna och hamnverksamheten säkrare, effektivare och miljövänligare med hjälp av delade data och smarta teknologiska lösningar? Lösningar på de här frågorna tas fram inom många företag och forskningsprojekt i Åboregionen. – Det har … Continued

Åbo högskolor tillsammans – teknisk utbildning och forskning som motsvarar företagens behov

Tuomas Kantonen som gör sitt diplomarbete om 3D-utskrifter av metall har chansen att använda splitterny utrustning på toppnivå tack vare det starka nätverkandet och samarbetet inom ramen för Åbos tekniska forskning och utbildning. Att öppna den högklassiga metallskrivaren kräver att man bär skyddsutrustning. Tuomas Kantonen, som gör sitt diplomarbete för Åbo universitet om additiv tillverkning, … Continued

DemoDay introducerade gymnasieelever till allt från fartygssimulatorer till hundrobotar

En fyrbent hundliknande robot går fram framför klassen medan en professor beskriver de sensorer och motorer som roboten är uppbyggd av. Programmeringen omfattar grundläggande saker som att stå upprätt eller röra på lemmar, men också allt möjligt annat man kan tänka sig att en rörlig enhet ska göra. Wallace Moreira Bessa, biträdande professor i maskinteknik vid … Continued

Ny webbinarserie om morgondagens hållbara teknologier

Högskolorna i Åbo ordnar under hösten en gemensam webbinarserie med fokus på teknologi och hållbar utveckling. Aboa Tech Talks kommer att belysa ny teknologi och innovativ teknologisk forskning som kan erbjuda lösningar på vår tids komplexa globala utmaningar. – Forskning och innovationer inom områden som ren energi, hållbar kemiteknik, förnybara material, bioekonomi och cirkulär ekonomi … Continued

Åbo stad och Bayer arrangerar en unik vetenskapstävling för alla studerande på andra stadiet i Finland

Vetenskapstävlingen Beyond 2030 Challenge uppmuntrar studerande på gymnasier och inom yrkesutbildningar i hela Finland att göra en djupdykning i vetenskapens och teknikens värld.  Inspirerade av det första årets framgång har tävlingens utvidgats från att omfatta Sydvästra Finland till att vara öppen för studerande vid alla Finlands gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter.  Tävlingen uppmuntrar unga att hitta de … Continued

Den tyska innovationsgiganten Fraunhofer landstiger i Åbo

Yrkeshögsskolan Novia och Fraunhofer CML:s nya forskningsenhet inleder sin verksamhet vid Aboa Mare, Novias campus för sjöfart. Den nya forskningsenheten kommer att ta fram smarta sjöfartslösningar för hela det finska sjöklustret, i samarbete med Teknologicampuset i Åbo och företag i branschen. Forskningsenheten samarbetar med Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola. Den tillämpade forskningen och … Continued

Byggnaden Aurum står klar på universitetsbacken

Aurum är det nya hemmet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi samt institutionen för kemi vid Åbo universitet. Byggnaden inrymmer Åbo Akademis lokaler samt undervisnings- och laboratorielokaler som är gemensamma för universiteten. Delade lokaler och instrument stärker det aktiva och viktiga samarbetet både med Åbo universitet och inom fakulteten.  Aurum är en … Continued

Högre utbildning inom teknik är av intresse för de unga

I den gemensamma ansökan våren 2021 fanns det totalt över 7000 sökande till högre utbildning inom teknikområdet i Åbo. Det totala antalet sökande inom teknikområdena ökade med 8,5 procent jämfört med våren 2020. I Åbo ökade antalet sökande för teknik vid yrkeshögskolorna med cirka 15 procent och minskade med fem procent vid universiteten. Sammantaget har … Continued

Teknologicampus Åbo visar styrkan i regionalt samarbete

Teknologicampus Åbo har under det senaste året tagit ett stort kliv framåt för att främja kunskapen, undervisningen och forskningen inom teknik i Åboregionen. De fyra högskolornas gemensamma satsning har gett frukt och de höga ansökningsantalen inom teknikområdet vittnar om regionens dragningskraft. Till de nya utbildningarna i maskin- och materialteknik vid Åbo universitet sökte i vårens … Continued

Stora satsningar på teknisk expertis i Åbo

Aldrig tidigare har de tekniska utbildningarna i Åbo varit så starka och yrkesövergripande som de är i dag. I och med de nya utbildningarna som startar hösten 2020 är Åbo på god väg att bli en framträdande stad för teknologer och ingenjörsstuderande. Aktörerna inom Teknologicampus Åbo har tillsammans med företag i branschen banat väg för … Continued