Teknologiakampus Turku edistää Turun neljän korkeakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Teknologiakampuksen päätehtävät pähkinänkuoressa ovat neljän korkeakoulun

  1. tekniikan tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurien yhdistäminen,
  2. tekniikan koulutusyhteistyön lisääminen,
  3. yhteisen tekniikan tutkimusstrategian luominen ja ylläpitäminen sekä
  4. tekniikan alan vetovoimaisuuden ja yhteistyön lisääminen alueella.

Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan tohtoreita, diplomi-insinöörejä, tekniikan kandidaatteja, insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin. Teknologiakampuksen tavoitteena on luoda Turkuun vahva ja laaja-alainen tekniikan osaamiskeskittymä, joka edistää Lounais-Suomen kilpailukykyä sekä alueen yritysten kehittymistä pitkällä aikavälillä.

Teknologiakampus Turun sopimusosapuolet ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy.