Teknologicampus Åbo främjar den tekniska utbildningen och forskningen vid de fyra högskolorna i Åbo, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Samtidigt förenar Teknologicampus högskolornas resurser för att stödja verksamheten för företagens produktutveckling och innovationer.

Högskolorna i Åbo producerar teknologie doktorer, diplomingenjörer, teknologie kandidater, ingenjörer och fackmän inom sjöfarten för regionens tilltagande behov i framtiden. Målet för Teknologicampus är att i Åbo skapa en stark och övergripande teknisk kompetenskoncentration som främjar Sydvästra Finlands konkurrenskraft samt en långsiktig utveckling av regionens företag.

I ett nötskal huvuduppgifterna för Teknologicampus är för de fyra högskolorna:

  1. att förena den tekniska forskningens och utbildningens infrastrukturer
  2. att utöka utbildningssamarbetet i teknik,
  3. att skapa och upprätthålla en gemensam forskningsstrategi för teknik samt
  4. att öka attraktiviteten för det tekniska området och samarbetet i regionen.

Avtalsparterna inom Teknologicampus är Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Åbo stad och Turku Science Park Oy.