Teknologikampus Åbo lanserade i början av 2023 en tjänst för forskning, utveckling och innovation (2023-2027) som syftar till att öka användningen av expertisen vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia, särskilt i små och medelstora företag i regionen. Tjänsten främjar universitetens expertis inom forskning, utveckling och innovation (FoUI) för företag i regionen och fungerar som en kontaktkanal för företag som är intresserade av universitetssamarbete. Tjänsten finansieras av Åbo stad och gör det möjligt för företag att enkelt hitta de lämpligaste partnerna inom högre utbildning.

FoUI-sedel för gemensamma projekt mellan små och medelstora företag och universitet – ansökan är nu öppen!

Genom FoUI-tjänsten kommer företagen att kunna dra nytta av en FoUI-sedel till ett värde av högst 10 000 euro, som kommer att delas ut fram till 2027 till ett värde av 100 000 euro per år. Sedeln kan användas för att täcka kostnaderna för ett gemensamt projekt mellan ett företag och ett universitet, upp till högst 50 procent av projektets värde.

Även om tjänsten samordnas av Teknologikampus Åbo är sedeln tillgänglig för små och medelstora företag oavsett bransch och säte.

Sedeln kan användas för följande ändamål:

 • Forsknings- och utredningsprojekt (till exempel relaterade till produktutveckling)
 • Analys- och mätningstjänster (utnyttjande av universitetens mångsidiga infrastruktur)
 • Förberedelse av projektansökningar (utnyttjande av universitetens expertis för att hjälpa till med företagets finansieringsansökningar
 • Slutarbeten (beställda från universitet)

Dessutom gäller följande villkor för FoUI-sedeln:

 • Företaget måste vara ett litet eller medelstort företag (årsomsättning max. 50 miljoner euro, högst 250 anställda). Mikroföretag kan också få en voucher för forskning och utveckling.
 • Företaget kan vara beläget var som helst i Finland.
 • Samarbetsprojektet måste genomföras tillsammans med en eller flera av följande högskolor: Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia.
 • Värdet på sedeln är högst 10 000 euro per projekt (begränsning: en kupong per företag och år).
 • Det maximala bidraget från sedeln är 50 procent av projektet.
 • Om projektet omfattar två eller flera företag kan en ”bonussedel” beviljas (minst procent av egenfinansiering från företagen är giltigt).
 • Sedeln beaktas som De minimis stöd, och företaget är ansvarigt för att rapportera det mottagna stödet.
 • Sedeln betalas alltid till högskolan, dvs. den kan endast utnyttjas på projekt där företaget köper tjänsten av högskolan.
 • Med sedeln finansieras främst nya initiativen mellan företag och universitet

Det finns en kontinuerlig ansökningsomgång, och nästa ansökningsomgång ska behandlas senast den 30.04.2024. Sedlarna kommer att delas ut under maj månad.

Ansökän om FoUI-sedeln:

Ansök om en FoUI-sedel genom att fylla i ansökningsformuläret. Observera att företaget och högskolan måste ha diskuterat projektets innehåll, kostnader och tidsplan innan ansökan fylls i.

(I alfabetisk ordning enligt företagets namn)

 

 • Action Lähetit Oy & Åbo Yrkeshögskola, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”Sisäisten dokumentaatioprosessien digitalisointi”

 

 • Environmental Impacts Academy Oy & Åbo Yrkeshögskola, 3 534 euro för det samarbetsprojektet ”Product launch – Leader’s LCA Online Course”

 

 • InteRitus Holding Oy Ltd (IRH VET Oy) & Åbo Yrkeshögskola, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”Start-up:sta Suomen markkinoille”

 

 • Labmaster Oy & Åbo Yrkeshögskola, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”Eläinlääketieteellisen diagnostiikan asiakashankintaprojekti”

 

 • Natural Emotions Oy & Åbo Yrkeshögskola, 1 240 euro för det samarbetsprojektet ”Opinnäytetyö Ainutlaatuisen Luonnon ja Lasten Juhla -lapsiperhetapahtuman myyntiin ja markkinointiin”

 

 • Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy & Åbo Yrkeshögskola, 3 751 euro för det samarbetsprojektet ”Markkinoinnin kehittäminen ja tehostaminen”

 

 • Raision Puusepät Oy & Åbo Yrkeshögskola, 1 058,96 euro för det samarbetsprojektet ”Mikroperforoidun akustiikkapaneelin äänenabsorptiosuhteen mittaus ja
  absorptioluokan määritys”

 

 • Turkka Lastunen Consulting Oy Ltd & Åbo Yrkeshögskola, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”Perinteisesti toimivien maa- ja metsäkoneiden toimintaympäristön laajentaminen konenäön yms. uusien teknologioiden avulla kestävän kehityksen aplikaatioihin”

 

 • UWIS Oy & Åbo Yrkeshögskola, 2 418 euro för det samarbetsprojektet ”Sosiaalisen median markkinointi UWIS Oy:lle”

 

Uppdaterad 25.03.2024

(I alfabetisk ordning enligt företagets namn)

 

 • Ai2Ai Oy & Åbo Universitet, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”HEAL tutkimusprojekti: Pelillinen interventio ja älykäs teknologia alakouluikäisten lasten terveyden tasa-arvon tukena”

 

 • Aurlide Oy & Åbo Universitet, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”Molecular discovery for promising drug discovery target”

 

 • Care4living Oy & Åbo Universitet och Åbo Akademi, 3 000 euro för det samarbetsprojektet ”Characterization and of pharmaceutically important compounds”

 

 • DelSiTech Oy & Åbo Universitet, 3 100 euro för det samarbetsprojektet ”Development of Microbiological Testing Methods for DelSiTech™ Silica-based Drug Delivery Products”

 

 • Finnish Global Education Solutions Oy & Åbo Universitet, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”Reading Bridge: Filling Learning Gaps”

 

 • ED Design Oy & Åbo Yrkeshögskola, 2 852 euro för det samarbetsprojektet ”Markkinointisuunnitelma, sosiaalisen median markkinointi ja asiakashankintaprojekti”

 

 • Medicortex Finland Oyj & Åbo Universitet, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”Pulssitettujen mikroaaltojen elinvaikutukset”

 

 • Misvik Biology Oy & Åbo Universitet, 4 340 euro för det samarbetsprojektet ”Proteomiikka-pohjaiset tutkimusmenetelmät osana lääkekehityksen targetti-identifikaatiota”

 

 • Preloved Coffee Oy Ltd. & Åbo Yrkeshögskola, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”Preloved Coffee valorisation of spent coffee grounds”

 

 • Uniogen Oy & Åbo Yrkeshögskola, 5 000 euro för det samarbetsprojektet ”Proteiinikonjugoitujen Upcon nanopartikkeleiden stabilointi kylmäkuivauksella”

 

 • UWIS Oy & Åbo Yrkeshögskola, 1 178 euro för det samarbetsprojektet ”Markkinointisuunnitelma valitulle kohderyhmälle”

Kontakta oss för mer information om FoUI-tjänsten och för att ansöka om en FoUI-sedel:

Marko Kelahaara
Account Manager
+358 44 715 0291
marko.kelahaara@businessturku.fi

Mikko Helle
Forskningschef
+358 40 548 4588
mikko.helle@abo.fi

FoUI-tjänst 2023-2027 genomförs av Teknologikampus Åbo högskolorna och Business Turku, och finansieras av Åbo stad.