Teknologicampus forskningsstrategi bygger på styrkorna i Åbo högskolorna tillsammans med de andra definierade prioriteringar i regionen. Strategin beaktar också kunskapsområden och -behov hos regionens företag.

Tematiska forskningshelheter vid universiteten

Åbo universitet

 • Biologisk mångfald och hållbarhet
 • Framtidens teknik och det digitala samhället
 • Kulturellt minne och social förändring
 • Barn, ungdomar och lärande
 • Hälsa, diagnostik och läkemedelsutveckling
 • Havs- och maritima studier

Åbo Akademi

 • Lösningar för hälsa – i samarbete med Åbo universitet
 • Teknologier för en hållbar framtid – i samarbete med Åbo universitetet
 • Havet – i samarbete med Åbo universitetet
 • Minoritetsforskning

Fokusområden för teknik vid yrkeshögskolor

Åbo yrkeshögskola

 • Framtidens produktionsteknik
 • Tillväxt från cirkulär ekonomi
 • Försäljning
 • Smarta arbetsmiljöer

Yrkeshögskolan Novia

 • Automation och fartygssimulation

Egentliga Finlands fokusområden i smart specialisering i landskapsprogrammet (2018-2021)

 • Blå tillväxt och modernisering av industrin
 • Innovativa matkedjor
 • Medicin- och bioteknik