Denna tillgänglighetsförklaring gäller webbplatsen www.teknologiakampusturku.fi, som förvaltas av Turku Science Park Ab. Webbplatsen har publicerats 7 oktober 2019. Denna tillgänglighetsförklaring har uppdaterats den 26 november 2021.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetstillstånd för den digitala tjänsten

Otillgängligt innehåll

Märkbar

Rubriktext saknas

Otillgängligt innehåll och vad det saknas

Webbplatsen innehåller tomma rubriker

Ouppfyllda tillgänglighetskrav:

1.3.1 Info och relationer

Textens kontrast

Otillgängligt innehåll och vad det saknas

Kontrasten mellan webbplatsens rubriker och bakgrund är otillräcklig

Ouppfyllda tillgänglighetskrav:

1.4.3 Kontrast (minimum)

Text som en del av bilden

Otillgängligt innehåll och vad det saknas:

På sajten Högre utbildning inom teknik finns en text som ingår i en bild.

Ouppfyllda tillgänglighetskrav:

1.4.5 Bilder av text

Bilden har ingen alternativ text

Otillgängligt innehåll och vad det saknas.

Alla bilder på webbplatsen har inte alternativ text.

Ouppfyllda tillgänglighetskrav:

1.1.1 Icke-textinnehåll

Manövrerbar

Samma länk används för att referera till flera olika mål

Otillgängligt innehåll och vad det saknas

Samma text används för att referera till flera olika mål på webbplatsen

Ouppfyllda tillgänglighetskrav:

2.4.4 Länksyfte (i sammanhang)
Har du märkt en brist på tillgänglighetsfunktioner på vår digitala tjänst?

Har du märkt en brist på tillgänglighetsfunktioner på vår digitala tjänst?

Berätta för oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda situationen. Om du märker problem med tillgängligheten på vår webbplats, ge oss feedback via e-post på viestinta@turkubusinessregion.com

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge din feedback först till oss, webbplatsens administratörer. Att få ett svar kan ta upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får svar inom två veckor kan du lämna in en biljett hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats i Södra Finland finns all information om hur man lämnar in en biljett och hur den kommer att behandlas.

Kontaktinformation till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Tillsynsenhet för tillgänglighet
www.saavutitavuus Vaatimukset.fi (finska och svenska)
tillgänglighet (at) avi.fi
Telefon: 0295 016000