Teknologicampus Åbos strategi för högre utbildning innehåller en beskrivning av den tekniska utbildningens nuläge samt en plan för att uppnå de gemensamt uppställda målen.

Teknologicampusets strategi för högre utbildning

 • definierar helheten för den tekniska kompetensen och det tekniska innehållet i högskolorna.
 • definierar åtgärder som stöder utbildningssamarbetet på kort och lång sikt.
 • möjliggör fastställandet av resultatmätare och utvärdering av verksamheten, samt
 • möjliggör att verksamheten och samarbetet leds i enlighet med strategin.

Utbildningsstrategins huvudsakliga åtgärder gäller de fem mest omfattande gemensamma kompetensområden vid högskolorna i Åbo:


 1. läkemedelsutveckling, hälsoteknologi och diagnostik
 2. marinindustri och tillverkande teknologiindustri
 3. kompetens inom livsmedelsbranschen
 4. informationsteknik (ICT)
 5. bioekonomi, cleantech och cirkulär ekonomi

De gemensamma kompetensområdena skapar en grund för att utveckla högskoleutbildningen i teknik i Åbo och profilera högskolorna samt för att fördjupa och systematisera samarbetet mellan högskolorna. Målet är att svara på industrins kompetensbehov genom att producera tillräckligt många ingenjörer, diplomingenjörer och teknologie doktorer samt genom att rikta och utveckla innehållet i den tekniska utbildningen.

Strategiska åtgärder

Utbildningsstrategin för teknik definierar åtgärder som stöder målen för verksamheten vid Teknologicampus Åbo och drar upp riktlinjer för samarbetet inom det tekniska området mellan högskolorna.

Strategin definierar de viktigaste åtgärderna med hjälp av vilka man i en föränderlig miljö

 • lyckas utnyttja den fulla potentialen av den tekniska högskoleutbildningen i regionen,
 • uppnår en konkurrensfördel som baserar sig på områdets egna styrkor och resurser i förhållande till andra, samt
 • svarar på branschernas, företagens och intressentgruppernas förväntningar och behov.

Strategin räknar sammanlagt upp 30 åtgärder för åren 2021–2025, med vilka aktörerna på Teknologicampus tillsammans kan utveckla den tekniska utbildningen med tanke på examensutbildning, kontinuerligt lärande och FUI-verksamhet. Åtgärderna preciseras årligen i verksamhetsplanen för Teknologicampus Åbo.

Mer information om utbildningsstrategin och åtgärderna:
Utbildningschef Sari Stenvall-Virtanen, +358 40 501 3757, sari.stenvall-virtanen@utu.fi