Med hjälp av teknik bygger vi en hållbar framtid. På Åbo Akademis diplomingenjörslinjer i kemi- och processteknik samt datateknik får du förståelse och kunskap inom flera teknikområden och får ta del av att lösa de utmaningar som mänskligheten just nu står inför.

Som diplomingenjör i datateknik skapar du grunden för digitalisering i både samhälle och industri. Du utvecklar högkvalitativ mjukvara och tjänster samt industriella internetapplikationer som möjliggör hållbar utveckling.

Som diplomingenjör i kemi- och processteknik designar du renare processer för industrin och utvecklar miljövänlig och hälsofrämjande teknik.

På Åbo Akademi studerar du teknik på svenska, men de flesta av dina fördjupade studier går på engelska. Förutom dina studier får du ett språkbad som ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning